Cách thức tham gia đầu tư quỹ mở

Mua chứng chỉ quỹ

Nhà đầu tư nộp đơn đăng ký mua và chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam). Tài khoản của quỹ được quản lý tại ngân hàng HSBC.

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL)

Tên chủ tài khoản: Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife

Số tài khoản: 002-744464-001

Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI)

Tên chủ tài khoản: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife

Số tài khoản: 091-494757-004

Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)

Nội dung chuyển tiền: Tên Nhà đầu tư_Số CMND

 

Nhà đầu tư giao dịch với tần suất 2 ngày/tuần (thứ Hai và thứ Sáu). Theo thông tin từ Điều lệ và Bản cáo bạch của MAFEQI, giao dịch mua sẽ được xác nhận giao dịch trong vòng 3 ngày làm việc (T+3). Giá mua được xác định theo giá trị tài sản ròng (NAV) ngày gần nhất sau ngày nhà đầu tư đăng ký giao dịch mua.

Chuyển đổi chứng chỉ quỹ

Để chuyển đổi các chứng chỉ quỹ mở do Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) quản lý, nhà đầu tư chỉ cần nộp đơn đăng ký chuyển đổi.

Bán chứng chỉ quỹ

Giống như việc mua, để bán chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư gửi đơn đăng ký bán trong ngày giao dịch chứng quỹ. Thời gian thanh toán tiền sau 4 ngày làm việc (T+4). Giá bán chứng chỉ quỹ cũng xác định theo NAV tại ngày giao dịch gần nhất.

Cập nhật thông tin

Trong trường hợp nhà đầu tư có thay đổi về thông tin cá nhân, nhà đầu nộp đơn yêu cầu đính kèm các chứng từ có sự thay đổi cho công ty quản lý quỹ.

Nhà đầu tư cũng cần lưu ý, các yếu tố như giá trị giao dịch tối thiểu (mua, bán, chuyển đổi), số dự tối thiểu trong tài khoản cũng như các điều kiện giao dịch của các quỹ mở khác sẽ khác nhau tùy theo điều lệ và chương trình đầu tư của từng quỹ.

Với mong muốn không cần quá nhiều vốn ban đầu, không cần quá nhiều kinh nghiệm và thời gian nhưng khoản đầu tư vẫn tăng lên đều đặn, quỹ mở là một hình thức đầu tư giúp các nhà đầu tư có thể tích lũy và gia tăng tài sản ưu việt.

Nguồn : www.manulifeam.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page